เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


รายงานการประชุมโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีษะละเลิง หมู่ที่ 3


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้มีการประชาคมโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดบ้านศรีษะสิบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03