เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


มอบของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙


        วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุรัตน์  กรใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ จ่าเอกธนัช  สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่อยู่ระหว่างกักตัว จำนวน ๙ ครัวเรือน บริเวณ หมู่ ๕ ปละหมู่ ๙ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31