เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ต้อนรับพนักงานเทศบาลโอนย้าย


          วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายอนันต์  บุญทัน รองนายกเทศมนตรี นางสุรัตน์  กรใหม่ รองนายกเทศมนตรี นายณรงค์  เสือบุญ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา รับโอน (ย้าย) เดินทางมาส่ง จ่าเอกธนัช  สังข์แก้ว ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เทศบาลไชยมงคล มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-20
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-02
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-26
2024-01-22