เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


     วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยนายคณิศร  คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภา  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

2024-02-20
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-02
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-26
2024-01-22