เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี


วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี เข้าชมภาพยนต์เรื่อง The Lion King ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema ห้างสรรพสินค้า Central Plaza Nakhon Ratchasima

2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23