เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางกฏหมายเทศบาลตำบลบ้านใหม่


วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางกฏหมายเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23