เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการตรวจพัฒนาการเด็ก ๒ ขวบครึ่ง - ๕ ขวบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจพัฒนาการเด็กเล็ก ๒ ขวบครึ่ง - ๕ ขวบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23