เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการทบทวนบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ บทบาท หน้าที่ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชนและสังคม และเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23