เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ อาทิ การให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้บริการด้านสาธารณสุข ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ฝึกอาชีพเสริมให้กับประชาชน บริการตรวจสุขภาพ รับลงทะเบียนและรายงานตัวสำหรับผู้สูงอายุ และให้บริการด้านอื่นๆ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ณ อาคารอเนกประสงค์วัดศีรษะละเลิง หมู่ที่ ๑๐ และ วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ ๔ 

2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23