เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีพระครูปลัดจีรวัฒน์ อจฉริยภาณี พระเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เป็นวิทยากรบรรยายธรรม ณ วัดศรีบุญเรือง  และเข้าดูงานวิสาหกิจชุมชนคนทัพรั้ง (ปลูกหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษ ชีวิตยั่งยืน) ณ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23