เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ตรวจคัดกรองตาต้อกระจกและผู้มีปัญหาทางสายตา


วันพุธที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำโครงการผ่าตัดต้อกระจกตาเฉลิมพระเกียรติให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตา ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ. ประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23