เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


Big Cleaning Day ครั้งที่ ๓


วันพุธที่ ๒๔ กรกรฏาคม ๒๕๖๒ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๓ ร่วมกัยสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดในพื้นที่ ณ วัดศรีษะสิบ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่





2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23