เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)


วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) โดยนายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ข้าราชการพนักงาน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดมะขามเฒ่า ตำบลบ้านใหม่ 

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31