เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐


วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา ๐๙.๓๐ นายรวย  ทองยัง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23