เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)


วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่งในระดับตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23