เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการซ้อมแผนการควบคุมป้องกันโรคติดต่อระบาดในชุมชน


วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ร่วมเปิดโครงการซ้อมแผนการควบคุมป้องกันโรคติดต่อระบาดในชุมชน เน้นติดเชื้อไวรัสซิก้า และไข้เลือดออก ปี 2560 จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดศีรษะละเลิง 
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23