เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการเพิ่มศักยภาพครู - ผู้ปกครองในการเลี้ยงเด็ก อายุ ๒.๕ - ๕ ปี


วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพครู - ผู้ปกครองในการเลี้ยงเด็กอายุ ๒.๕ - ๕ ปี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
 
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23