เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และส่งเสริมการใช้สารไอโอดีนในครัวเรือน


18  กรกฏาคม  2557 นางสำรวย  พยอมใหม่  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้เปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  และส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในครัวเรือน พร้อมแจกปลาหางนกยุงเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  และแจกเกลือไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคคอพอก  และโรคเอ๋อ ให้ประชาฃนภายในตำบลบ้านใหม่
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23