เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ชมรมอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองตำบลบ้านใหม่


10 กรกฏาคม 2557 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรี พร้อม ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต สำเนียงใหม่ รองปลัดเทศบาล  ได้จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองตำบลบ้านใหม่ขึ้น เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้ มีอาชีพเสริม ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23