เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการ"ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด จังหวัดนคราชสีมา" ประจำเดือนสิงหาคม 2556


      เมื่อวันที่   21  สิงหาคม  2556   เวลา  07.30  น.  ดร.วินัย   บัวประดิษฐ   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี   นิรันดร์   ดุจจานุทัศน์   นายอำเภอเมืองนครราชสีมา   และนางสำรวย   ชุนเกาะ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานข้าราช และประชาชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรวัดภูเขาลาด  ตำบลบ้านใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31