เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ประจำปี ๒๕๕๖


งานส่งเสริมการเกษตร  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  จัดโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  ประจำปี  ๒๕๕๖  วันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่  มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม  จำนวน  ๕๐  คน
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23