เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๕๖


งานส่งเสริมการเกษตร  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจ  ประจำปี  ๒๕๕๖  วันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่  โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด ไก่ และโคกระบือเข้าร่วมอบรม จำนวน  ๕๐  คน
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23