เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน  ในวันอังคารที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23