เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ITA12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ส่วนที่4 และส่วนที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ส่วนที่4 และส่วนที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :