เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ITA11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน


สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.2560-2562

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.2560-2562

    เอกสารประกอบ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.2560-2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :