เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่


นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว :