เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


     วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายเพิ่มพูล ยาสมุทร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมได้รับเกียรติจากนายณรงค์ เสือบุญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นวิทยากรพิเศษในการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22