เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566


     วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นายคณิศร คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาล นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22