เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 รหว่างวันที่ 18 -19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมวิลลา พาราดี เขาใหญ่ และพื้นที่ต้นแบบองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22