เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


รายงานการประชุมโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีษะละเลิง หมู่ที่ 3


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้มีการประชาคมโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดบ้านศรีษะสิบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-19
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03