เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


พิธีมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565


     วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-19
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03