เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


นโยบาย NO Gift Policy ประจำปี 2566


งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ร่วมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Poticy ประจำปี 2566 สร้างค่านิยมความโปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม

2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-19
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03