เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ


วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยนางธัญพร คิมหันต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-03-24
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-19
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-03-10
2023-02-23