เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ตรวจสอบการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาประปา หมู่ 2


วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาประปา หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2023-03-24
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-19
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-03-10
2023-02-23