เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน


วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการจัดโครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกำจัดปัญหาของผักตบชวาและวัชพืชอื่น ๆที่อยู่ตามแหล่งน้ำสาธารณะ ณ ลำตะคลอง ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-12-01
2022-12-01
2022-11-29
2022-11-29
2022-11-22
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-31
2022-10-28
2022-10-27