เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565  เพื่อให้ได้รับความรู้ ประสบการจากหน่วยงานที่มีความพร้อมสมควรเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการดำเนินไปออย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 24  สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และระหว่างวันที่ 25 -26 สิงหาคม ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ณ จังหวัดจันทบุรี

2022-12-01
2022-12-01
2022-11-29
2022-11-29
2022-11-22
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-31
2022-10-28
2022-10-27