เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


          วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เปฺ็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-12-01
2022-12-01
2022-11-29
2022-11-29
2022-11-22
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-31
2022-10-28
2022-10-27