เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


       วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่เป็นประธานเปิดโครงการฝึกวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พร้อมได้รับเกียรติจาก รตอ. ณัฏฐพัชร โกษากุล สภ.โพธิ์กลางเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้   ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราขสีมา

2022-12-01
2022-12-01
2022-11-29
2022-11-29
2022-11-22
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-31
2022-10-28
2022-10-27