เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ " กิจกรรม 5 ส" ทำความสะอาด


          วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นำปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ " กิจกรรม 5 ส " ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวีัดนครราชสีมา 

2022-12-01
2022-12-01
2022-11-29
2022-11-29
2022-11-22
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-31
2022-10-28
2022-10-27