เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565


          วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.30 น.นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดภูเขาลาด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-09-23
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-14
2022-09-12
2022-09-06
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-19
2022-08-16