เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มผลผลิตช้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2565


          วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มผลผลิตโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ แปลงนาสาธิตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-09-23
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-14
2022-09-12
2022-09-06
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-19
2022-08-16