เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการคัดแยกขยะในชุมชนและสถานศึกษา ประจำปี 2565


วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย  นายกเทสมนตรีตำบลบ้านใหม่ ประธานเปิดการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและการจัดทำถังหมักรักษ์โลก(ถังเปียกครัวเรือน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดได้เชิญคณะวิทยากรสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) อบรมให้ความรู้การจัดการปัญหาน้ำเสียที่ต้นทาง โดยการสาธิตการจัดทำบ่อพักดักไขมันครัวเรือนและการสาธิตการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้น พร้อมมอบตัวอย่างบ่อดักไขมันไว้เป้นตัวอย่างศึกษาแก่ประชาชนผู้สนใจ

2022-09-23
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-14
2022-09-12
2022-09-06
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-19
2022-08-16