เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


          วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน และวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรใจากเทศบาลตำบลปรุใหญ่ และเทศบาลสุรนารี ร่วมให้ความรู้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2022-08-04
2022-08-03
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19