เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเรียนรู้การป้องกันเด็กจมน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย


          วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ บูรณาการเรียนรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-08-04
2022-08-03
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19