เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองนครราชสีมา


          วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่องการแข่งขันกีฬาสตรีเมืองย่า ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุม อบต.หนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-08-04
2022-08-03
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19