เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 19 มิถุนายน 2565 งานสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักปลัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้รับมอบหมายจาก นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ออกพื้นที่จัดโครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-04
2022-08-03
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19