เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ


          วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาพร้อมเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ พร้อมมอบหมายนโยบายการทำงาน ณบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2022-08-04
2022-08-03
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19