เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565


           วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2665 เวลา 13.30 น.นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการเข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-04
2022-08-03
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19