เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565


         วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

2022-08-04
2022-08-03
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19