เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ติดตามความคืบหน้า การเปลี่ยนท่อเมนประปา และการวางท่อระบายน้ำ


           วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยนายอนันต์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรี นางสุรัตน์  กรใหม่ รองนายกเทศมนตรี นายคณิศร  คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาล และนายเริงรบ  บทสูงเนิน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การเปลี่ยนท่อเมนประปา บริเวณปากทางวัดบ้านใหม่ ถึงร้านคาร์แคร์หมู่ที่ 5 และการดำเนินการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30